ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA » Negocierile de aderare » Tratatul de aderare » Vizualizare

Cuprins
Tratatul de aderare
  Titlu
  Semnatari
  Art 1: state aderente
  Art 2 - 5: data aderarii si proceduri
  Art 6: prevederi cu privire la limbile comunitare
Protocolul de aderare
  Partea întâi: Principii
  Partea a doua: Adaptări ale Constituţiei
    Titlul I: Dispoziţii instituţionale
    Titlul II: Alte adaptări
  Partea a treia: Dispoziţii permanente
    Titlul I: Adaptări ale actelor adoptate de instituţii (amendamente la legislaţia secundară)
    Titlul II: Alte dispoziţii
  Partea a patra: Dispoziţii temporare
    Titlul I: Măsuri tranzitorii
    Titlul II: Dispoziţii instituţionale
    Titlul III: Dispoziţii financiare
    Titlul IV: Alte dispoziţii
  Partea a cincea: Dispoziţii privind punerea în aplicare a prezentului Protocol
    Titlul I: Compunerea instituţiilor şi organelor
    Titlul II: Aplicabilitatea actelor instituţiilor
    Titlul III: Dispoziţii finale
Anexe la Protocolul de aderare
  Anexa 1: Lista conventiilor si protocoalelor la care Bulgaria si România devin parti la data aderarii [mentionata la articolul 3 alineatul (3) din protocol]
  Anexa 2: Lista dispozitiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum si actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmeaza sa devina obligatorii si aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderarii [mentionata la articolul 4 alineatul (1) din protocol]
  Anexa : Lista mentionata la articolul 16 din protocol: adaptari ale actelor adoptate de institutii
    1. Dreptul societatilor comerciale Drepturile de proprietate industriala
      I. Marca de comert comunitara
II. Certificatele suplimentare de protectie
III. Desenele si modelele industriale comunitare
   

2. Agricultura
3. Politica în domeniul transporturilor
4. Impozitarea

  Anexa 4: Lista mentionata la articolul 17 din protocol: adaptari suplimentare ale actelor adoptate de institutii
Agricultura
  A. Legislatia agricola
B. Legislatia veterinara si fitosanitara
 

Anexa 5: Lista mentionata la articolul 18 din protocol: alte dispozitii permanente

  1. Dreptul societatilor comerciale
2. Politica în domeniul concurentei
3. Agricultura
4. Uniunea vamala
  Apendicele la anexa V
  Anexa 6: Lista mentionata la articolul 20 din protocol: masuri tranzitorii privind Bulgaria
  1. Libera circulatie a persoanelor
2. Libera circulatie a serviciilor
3. Libera circulatie a capitalurilor
4. Agricultura
    A. Legislatia agricola
B. Legislatia veterinara si fitosanitara
  5. Politica în domeniul transporturilor
6. Impozitarea
7. Politica sociala si ocuparea fortei de munca
8. Energia
9. Telecomunicatiile si tehnologia informatiei
10. Mediul
    A. Calitatea aerului
B. Managementul deseurilor
C. Calitatea apei
D. Poluarea industriala si managementul riscului
  Apendicele la anexa VI
  7Anexa 7: Lista mentionata la articolul 20 din protocol: masuri tranzitorii privind România
  1. Libera circulatie a persoanelor
2. Libera circulatie a serviciilor
3. Libera circulatie a capitalurilor
4. Politica în domeniul concurentei
    A. Ajutoarele fiscale
B. Restructurarea sectorului siderurgic
  5. Agricultura
   
A. Legislatia agricola
B. Legislatia veterinara si fitosanitara
      I. Legislatia veterinara
II. Legislatia fitosanitara
 
6. Politica în domeniul transporturilor
7. Impozitarea
8. Energia
9. Mediul
   
A. Calitatea aerului
B. Managementul deseurilor
C. Calitatea apei
D. Poluarea industriala si managementul riscului
  Apendicele A la anexa VII
Apendicele B la anexa VII
  Anexa 8: Dezvoltarea rurala (mentionata la articolul 34 din protocol)
  Anexa : Angajamente speciale asumate si cerinte acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004 (mentionata la articolul 39 din protocol)
Actul de aderare
  Partea întâi: Principii
  Partea a doua: Adaptări ale Tratatelor
    Titlul I: Dispoziţii instituţionale
    Titlul II: Alte adaptări
  Partea a treia : Dispoziţii permanente
    Titlul I: Adaptări ale actelor adoptate de instituţii
    Titlul II: Alte dispoziţii
  Partea a patra: Dispoziţii temporare
    Titlul I: Măsuri tranzitorii 
    Titlul II: Dispoziţii instituţionale  
    Titlul III: Dispoziţii financiare 
    Titlul IV: Alte dispoziţii 
  Partea a cincea: Dispoziţii privind punerea în aplicare a prezentului Act
    Titlul I: Compunerea instituţiilor şi organelor
    Titlul II Aplicabilitatea actelor instituţiilor
    Titlul III: Dispoziţii finale
Anexe la Actul de aderare
  Anexa 1: Lista conventiilor si protocoalelor la care Bulgaria si România devin parti la data aderarii [mentionata la articolul 3 alineatul (3) din actul de aderare]
  Anexa 2:Lista dispozitiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum si actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmeaza sa devina obligatorii si aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderarii [mentionata la articolul 4 alineatul (1) din actul de aderare]
  Anexa : Lista mentionata la articolul 19 din actul de aderare: adaptari ale actelor adoptate de institutii
  1. Dreptul societatilor comerciale Drepturile de proprietate industriala
    I. Marca de comert comunitara
II. Certificatele suplimentare de protectie
III. Desenele si modelele industriale comunitare
  2. Agricultura
3. Politica în domeniul transporturilor
4. Impozitarea
  Anexa : Lista mentionata la articolul 20 din actul de aderare: adaptari suplimentare ale actelor adoptate de institutii
  Agricultura
    A. Legislatia agricola
B. Legislatia veterinara si fitosanitara
 
Anexa 5: Lista mentionata la articolul 21 din actul de aderare: alte dispozitii permanente
  1. Dreptul societatilor comerciale
2. Politica în domeniul concurentei
3. Agricultura
4. Uniunea vamala
Apendicele la anexa V
  Anexa : Lista mentionata la articolul 23 din actul de aderare: masuri tranzitorii privind Bulgaria
  1. Libera circulatie a persoanelor
2. Libera circulatie a serviciilor
3. Libera circulatie a capitalurilor
4. Agricultura
    A. Legislatia agricola
B. Legislatia veterinara si fitosanitara
 
5. Politica în domeniul transporturilor
6. Impozitarea
7. Politica sociala si ocuparea fortei de munca
8. Energia
9. Telecomunicatiile si tehnologia informatiei
10. Mediul
   

A. Calitatea aerului
B. Managementul deseurilor
C. Calitatea apei
D. Poluarea industriala si managementul riscului

  Apendicele la anexa VI
  Anexa : Lista mentionata la articolul 23 din actul de aderare: masuri tranzitorii privind România
  1. Libera circulatie a persoanelor
2. Libera circulatie a serviciilor
3. Libera circulatie a capitalurilor
4. Politica în domeniul concurentei
    A. Ajutoarele fiscale
B. Restructurarea sectorului siderurgic
  5. Agricultura
    A. Legislatia agricola
B. Legislatia veterinara si fitosanitara
    I. Legislatia veterinara
II. Legislatia fitosanitara
  6. Politica în domeniul transporturilor
7. Impozitarea
8. Energia
9. Mediul
    A. Calitatea aerului
B. Managementul deseurilor
C. Calitatea apei
D. Poluarea industriala si managementul riscului
  Apendicele A la anexa VII
Apendicele B la anexa VII
  Anexa 8: Dezvoltarea rurala (mentionata la articolul 34 din actul de aderare)
  Anexa 9: Angajamente speciale asumate si cerinte acceptate de catre România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004 (mentionata la articolul 39 din actul de aderare)
Actul Final
  Titlu
  Date
  Semnatari
  I. Textul Actului Final
 

II Declaraţii

A. Declaratiile comune ale actualelor state membre

1. Declaratia comuna privind libera circulatie a lucratorilor: Bulgaria
2. Declaratia comuna privind leguminoasele pentru boabe: Bulgaria
3. Declaratia comuna privind libera circulatie a lucratorilor: România
4. Declaratia comuna privind dezvoltarea rurala: Bulgaria si România

B. Declaratia comuna a actualelor state membre si a Comisiei

5. Declaratia comuna privind pregatirile Bulgariei si ale României pentru aderare

C. Declaratia comuna formulata de diferite state membre actuale

6. Declaratia comuna a Republicii Federale Germania si a Republicii Austria privind libera circulatie a lucratorilor: Bulgaria si România

D. Declaratia Republicii Bulgaria

7. Declaratia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului chirilic în cadrul Uniunii Europene

  III. Schimb de scrisori (procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor hotărâri şi a altor măsuri care urmează a fi luate în cursul perioadei premergătoare aderării)
      
download (1.3 Mb)