DEZVOLTARE REGIONALA » Politici si programe de dezvoltare regionala » Programe Phare » Phare 2001 » Asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii

Asistentă pentru IMM-uri

Obiectivele specifice ale acestei sub-componente sunt:

Măsurile pentru atingerea acestor obiective sunt două scheme de grant-uri:

A1. Schemă de grant-uri pentru intreprinderi nou īnfiintate, intreprinderi tinere si micro-intreprinderi.

Grant-urile vor finanta investitii productive si investitii īn consiliere si consultanta aferentă īn scopul dezvoltării capacitătii de productie si creării de noi locuri de muncă. Se vor sprijini, de asemenea, investitii legate de cercetare/dezvoltare, inovare si transfer de tehnologie, tehnologia informatiei, ca si investitii referitoare la certificarea calitătii si tehnologii curate. Suma maximă pentru fiecare grant (inclusiv co-finantarea din bugetul de stat) este de 100.000 Euro. Participarea privată īn fiecare proiect este de min. 40% din totalul investitiei eligibile.

Serviciile turistice sunt eligibile dacă beneficiarul este IMM si dacă demonstrează capacitatea de atragere a turistilor din afară.

Ghidul Aplicantului va fi supus spre aprobare Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti pānă īn luna martie 2002.

Licitatia deschisă va fi lansată īn luna mai 2002; se estimează că termenul limită pentru depunerea cererilor de finantare va fi iulie 2002.

A2. Schema de consiliere si consultantă

Sprijinul va fi acordat organizatiilor capabile să identifice necesitătile specifice IMM-urilor īn zonele tintă si să organizeze sesiuni de instruire, seminarii, etc. Posibile domenii pentru aceste activităti sunt: informarea privind sursele de finantare, pregătirea adecvată a aplicantilor pentru finantare si negociere cu institutia financiară, accesul la baze de date si informatii privind piata. Se finantează si participarea la evenimente regionale, nationale sau internationale, cum ar fi tārguri, expozitii, misiuni comerciale sau vizite la firme, atunci cānd sunt direct legate de un proiect de investitii concrete.

Organizatiile eligibile sunt, ca regulă generală, organizatii non-profit publice sau private (Universităti, Camere de Comert, centre de afaceri sau centre de informare). Acestea vor trebui să demonstreze că detin necesarul de resurse umane si materiale pentru asigurarea serviciilor de consultantă si instruire cerute si că aceste activităti vor fi deschise oricărei intreprinderi din zonele tintă.

Suma totală este este de 100.000 Euro pentru fiecare grant. Participarea beneficiarului este de min. 20%. Īn cazul organizatiilor care desfăsoară activităti profitabile participarea benefeciarului va fi de min. 40% din cheltuielile eligibile.

Ghidul Aplicantului va fi supus spre aprobare Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti pānă īn luna iunie 2002.

Licitatia deschisă va fi lansată īn luna septembrie 2002; se estimează că termenul limită pentru depunerea cererilor de finantare va fi noiembrie 2002.