DEZVOLTARE REGIONALA » Politici si programe de dezvoltare regionala » Programe Phare » Phare 2001 » Proiecte mari de infrastructura regionala

Proiecte mari de Infrastructura Regională

Această măsură reprezintă continuarea „portofoliului" initiat în 2000. Obiectivele sunt:

Identificarea, evaluarea, selectia si implementarea proiectelor vor urmări aceleasi proceduri stabilite în 2000: o listă lungă de proiecte eligibile  identificate explicit in Memorandumul de Finantare. Studii complete de fezabilitate, cuprinzând Evaluarea Impactului asupra Mediului, vor fi realizate cu sprijinul programului Phare 2000, selectia finală a proiectelor va fi aprobată de Consiliul National pentru Dezvoltare Regională.

Evaluarea preliminară a proiectelor de infrastructură, realizată cu sprijinul unui grup de lucru inter-institutional, se va desfăsura în luna februarie 2002. Beneficiarii eligibili vor prezenta studiile de fezabilitate până în aprilie 2002.

Lista proiectelor propuse pentru finantare va fi supusă aprobării Consiliului National pentru Dezvoltare Regională până la sfârsitul lunii mai.