DEZVOLTARE REGIONALA » Politici si programe de dezvoltare regionala » Programe Phare » Phare 2004-2006 » Phare 2006 » Dezvoltarea formarii continue pentru personalul din învatamantul pre-universitar

Coeziune Economica si Sociala
Phare 2006

Dezvoltarea formarii continue pentru personalul din învatamantul pre-universitar
RO2006/018-147.04.01.02.04.02

Numar de referinta: LD 5/2007

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor lanseaza licitatie deschisa pentru propuneri de proiecte pentru „Dezvoltarea formarii continue a cadrelor din învatamântul preuniversitar”, în cadrul programului de Coeziune Economica si Sociala, Phare 2006.

Schema de finantare nerambursabila va sprijini organizatiile eligibile din toata tara care propun programe de formare pentru profesorii din liceele din mediul rural si care sa conduca la dezvoltarea lor profesionala în conformitate cu noile curricula flexibile si diversificate, precum si pe baza rezultatelor analizei de nevoi si a principiilor privind educatia si formarea.

Bugetul disponibil pentru aceasta licitatie deschisa este de 800.000 EURO (din care 600.000 Euro din fonduri PHARE si 200.000 Euro de la bugetul de stat).

Marimea finantarilor care pot fi acordate pentru proiectele propuse poate fi între minim 35.000 EURO si maxim 65.000 EURO, reprezentând maxim 97% din bugetul total al proiectelor. Diferenta (3%) trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia sau din alte surse decât cele provenind din bugetul Comunitatii Europene.

Pot solicita finantari persoane juridice române, non-profit sau orientate spre profit, publice sau non- publice, care depun o cerere fie ca solicitant individual, fie în parteneriat si astfel de organizatii pot fi: Case ale Corpului Didactic, universitati, fundatii, asociatii profesionale, ONG-uri si alte organizatii relevante de formare sau consultanta, care au ca obiect de activitate pregatirea, perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic din învatamântul preuniversitar, precum si organizatii/institutii care implementeaza programe internationale la care România participa sau programe cu finantare internationala al caror beneficiar este Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Solicitantii eligibili trebuie sa propuna programe de formare profesionala pentru cadrele didactice sau managerii liceelor din mediul rural, care raspund nevoilor de formare specifice si care îndeplinesc conditiile prezentate în Ghidul Solicitantului.
Programele de formare propuse trebuie sa fie organizate pentru min. 80 de persoane si sa asigure un numar de min. 90 de credite transferabile pentru fiecare participant.

Durata proiectelor propuse nu trebuie sa depaseasca 12 luni.

Ghidul solicitantuliui, împreuna cu toate anexele sale sunt disponibile pe pagina web a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor www.mdlpl.ro.

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 15 octombrie 2007, ora 16.30 si se vor depune la sediul Centrului National de Formare a Personalului din Invatamâtul Preuniversitar, str. Spiru Haret nr.10, cam. 32, etajul 1, sector 1.