închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

  • Printează această pagină
  • Măreste dimensiunea textului
  • Micşorează dimensiunea textului
Presa » Invitatii de presa » 17 iulie 2007 - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, Laszlo Borbely, va face miercuri, 18 iulie 2007, o vizită pe santierul unde urmează să fie realizat proiectul Dâmbovita Center
Ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuinþelor, Laszlo Borbely, va face miercuri, 18 iulie 2007, începând cu ora 10.00 o vizitã pe santierul unde urmeazã sã fie realizat proiectul Dâmboviþa Center. Scopul vizitei este acela de a verifica dacã este respectat calendarul stabilit de comun acord de minister si investitori pentru realizarea acestui proiect. De asemenea, în cadrul vizitei, reprezentantii Plaza Center,  vor prezenta un plan general al proiectului, precum si planul detaliat al clãdirii care va reveni Autoritãtii Publice.  
Reprezentantii mass-media sunt invitati sã participe la aceastã vizitã. Accesul pe santier se va face din Calea Plevnei.
 

Informatii suplimentare

Contractul de parteneriat public-privat pentru realizarea proiectului Dâmboviþa Center a fost renegociat în cursul anului trecut, dupã ce în 2005 s-a constatat cã nu erau îndeplinite douã condiþii esentiale pentru demararea proiectului: nu existau suficiente angajamente financiare pentru ca investitorii sã îsi poatã executa obligatiile ce le reveneau, iar identitatea investitorilor era pusã sub semnul întrebãrii întrucât una din companiile cu care a fost încheiat contractul, ORB ESTATES Plc a intrat în administrare specialã .
 
În cadrul renegocierilor, ca urmare a propunerii prezentate de cãtre celãlalt investitor initial (MIMEL INSAAT SANAYI VE TICARET AS), Ministerul Transporturilor, Construcþiilor si Turismului, în calitate de Autoritate Publicã, a acceptat ca ELBIT MEDICAL IMAGING LIMITED, PLAZA CENTERS EUROPE BV Si CENK DEMIR SANAYI VE TICARET AS sã devinã alãturi de MIMEL INSAAT SANAYI VE TICARET AS, pãrþi în Contract si asociati în cadrul Companiei de Proiect S.C. Dâmboviþa Center S.R.L.
 

Principalele modificãri aduse Contractului de parteneriat public-privat prin actul aditional sunt:

  • cresterea cotei de participare a CNI SA în cadrul Companiei de Proiect  SC Dâmbovita Center SRL de la 10%, cât este în prezent, la 15%;
  • construirea si predarea imediat dupã finalizare cãtre autoritatea publicã a unei clãdiri cu o suprafaþã utilã de 11.000 mp cu destinatia de spatiu de birouri plus o parcare subteranã în suprafatã de 2000 mp;
  • un calendar clar, care prevede termenele de realizare a proiectului


Totodatã, la finalizarea contractului (49 de ani), Autoritãtii Publice i se vor restitui cu titlu gratuit toate bunurile create în cadrul proiectului. 


Actul aditional la Contractul de Parteneriat Public Privat pentru reconversia functionalã a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia  a fost aprobatã prin  Ordonanta  de Urgentã a Guvernului nr. 95/2006 si  prin Legea 122/2007 adoptatã de Parlament, publicatã în Monitorul Oficial nr. 307 din data de 9 mai 2007.
 
Investitia totalã se preconizeazã a fi în jur de 500.000.000 EUR.
 
Dupã reorganizarea Guvernului din luna aprilie 2007, Autoritatea Publicã în acest proiect este reprezentatã de Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864