Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Amenajarea teritoriului in context europeanAMENAJAREA TERITORIULUI IN CONTEXT EUROPEAN

La începutul anilor `60, Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei (http://www.coe.int/) preocupatã de concentrarea excesivã a disparitãtilor regionale, declarã în cadrul rezolutiei 210/1961: faptul cã « este convinsã cã dezvoltarea spatialã armonioasã a activitãtilor economice, sociale, culturale este  irealizabilã fãrã o politicã de amenajare a teritoriului ».

Prin Rezolutiile 525 si 526/1968 Adunarea Parlamentarã propune Comitetului de Ministri al Consiliului Europei sã angajeze o nouã formã de cooperare europeanã în domeniul amenajãrii teritoriului si sã instituie pentru aceasta o conferintã europeanã ministerialã permanentã, însãrcinatã  cu elaborarea noilor orientãri politice de dezvoltare teritorialã a continentului european si sã asigure armonizarea politicilor nationale în domeniul amenajãrii teritoriului.

Prima Conferintã Europeanã a Ministrilor  Responsabili cu  Amenajarea Teritoriului (CEMAT) a avut loc în 1970 la Bonn – Germania. Din 1970, CEMAT s-a reunit în 12 sesiuni si a adoptat de-a lungul timpului, documente fundamentale pentru amenajarea teritoriului  european. Dupã 1991, România a participat constant la Sesiunile CEMAT prin reprezentanti ai ministerului responsabil cu amenajarea teritoriului.

« Carta Europeanã a amenajãrii teritoriului » adoptatã în 1983, de  CEMAT la Torremolinos - Spania defineste amenajarea teritoriului ca  «expresia spatialã a politicilor economice, sociale, culturale si ecologice a tuturor societãtilor » cu urmãtoarele obiective fundamentale: dezvoltarea socio-economicã echilibratã a regiunilor, ameliorarea calitãtii vietii,  gestionarea responsabilã a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea  rationalã a solului.

Principalele documente europene în vigoare care sintetizeazã experienta privind amenajarea teritoriului si la care România îsi aliniazã politicile sale sunt:Activitatea de amenajare a teritoriului la nivel european este sprijinitã de:

(actualizat: 18-08-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1076