Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Amenajarea teritoriului in context nationalAMENAJAREA TERITORIULUI IN CONTEXT NATIONAL

Conceptul de amenajare a teritoriului în România este racordat la principalele documente europene din acest domeniu. Acesta se concretizează prin studii, planuri, programe si proiecte care armonizează la nivel teritorial   politicile economice, sociale, ecologice si culturale în vederea asigurării dezvoltării durabile în profil spatial a diferitelor zone ale tării.

În România, activitãtile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfãsoarã conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificãrile ulterioare, care stabileste ca obiective ale amenajãrii teritoriului: dezvoltarea economicã si socialã echilibratã a regiunilor si zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunãtãtirea calitãtii vietii oamenilor si colectivitãtilor umane, gestionarea responsabilã a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea rationalã a teritoriului. Conform Legii 350/2001 activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii si integrării spatiale la nivel national, regional, judetean, orăsenesc si comunal, creând cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrată si utilizarea ratională a teritoriului precum si gestionarea responsabilă a resurselor naturale si protectia mediului.

Atributiile  administratiei publice centrale în domeniul amenajării teritoriului
Activitatea în domeniu la nivel national este coordonată de către Guvern, care stabileste în raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului, având următoarele atributii:
Atributiile administratiei publice judetene în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul judetean
are urmatoarele atributii in acest domeniu:
Atributiile administratiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul local
asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate. În îndeplinirea atributiilor sale în domeniul amenajării teritoriului, consiliul local utilizează informatii din toate domeniile de activitate economico-socială.

(actualizat: 22-02-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1077