Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul privind reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa, a sistemelor de canalizare si a statiilor de tratare a apei potabile si de epurare a apei uzateSISTEM INTEGRAT DE REABILITARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APÃ SI CANALIZARE, A STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE SI STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN LOCALITÃTI CU O POPULATIE DE PÂNÃ LA 50.000 DE LOCUITORI


ETAPA I

Cadrul legislativ:


Mod de implementare: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - MDRT, prin:


Prezentarea proiectului:

Proiectul isi propune o abordare zonala, luand in considerare localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori din 10 judete ale tarii, insotite de localitatile limitrofe mici din aglomerarea respectiva.

Scopul proiectului:


Pentru realizarea acestor schimbari, in circa 59 de localitati cuprinse in prima faza a proiectului se va asigura finantarea partiala a urmatoarelor activitati:


Principalele criterii de selectie utilizate in prima etapa a Proiectului agreate de B.D.C.E si Ministerul Mediului si Padurilor au fost urmatoarele:


Localitatile cuprinse in etapa I - a a Proiectului au fost analizate, pentru a se evita dubla finantare, impreuna cu Ministerul Mediului si Padurilor, consiliile judetene si consiliile locale implicate. Aceste localitati pot fi identificate pe hartile de mai jos:


Bihor
(Alesd, Marghita, Salonta, Stei)


Bistrita Nãsãud
(Beclean, Cosbuc, Ilva Micã, Livezile, Lunca Ilvei, Nãsãud, Rebrisoara, Salva, Sîngeorz Bãi)


Cãlãrasi
(Cãlãrasi, Lehliu Garã si Oltenita)


Constanta
(Basarabi, Cernavodã, Eforie, Hârsova, Medgidia, Nãvodari, Negru Vodã, Techirghiol)


Dâmbovita
(Fieni, Gãesti, Moreni, Pucioasa, Titu)


Gorj
(Bumbesti-Jiu, Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cãrbunesti, Turceni)


Harghita
(Bãile Tusnad, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Toplita)


Mures
(Corunca, Ernei, Fântânele, Miercurea Nirajului, Reghin, Sãrmasu, Sighisoara, Sîncraiu de Mures, Sîngeorgiu de Mures, Sovata)


Tulcea
(Babadag, Isaccea, Mãcin, Sulina)

 


Vaslui
(Husi, Murgeni, Negresti)

 

 

Prima etapa a Proiectului se implementeaza in perioada 2007 – 2011, iar finantarea este asigurata in baza Acordului cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, si prevede o valoare totala de 208,1 milioane €.

Valoare totala: 208,1 milioane Euro, din care:


Valoarea totala a primei etape a Proiectului, mentionata mai sus, se majoreaza cu valoarea taxelor si impozitelor aferente acesteia, datorate si platibile pe teritoriul Romaniei.

ETAPA II

Pentru etapa a II-a a Proiectului, in sedinta Guvernului din data de 15 iulie 2009, a fost aprobat Memorandumul cu tema: “Aprobarea initierii negocierii Acordului – cadru de imprumut care urmeaza a se incheia intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de 179,9 mil Euro pentru finantarea fazei a II –a a proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratere a apei potabile, si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori”.

Subproiectele care vor beneficia de finantare partiala in etapa a II-a a Proiectului vor cuprinde sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statii de tratare a apei potabile si statii de epurare a apelor uzate in localitatile din judetele in care nu au fost finantari de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E) in prima etapa si nu sunt proiecte aprobate de Comisia Europeana pentru finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu).

La selectia si prioritizarea subproiectelor etapei a II-a a Proiectului se va tine cont de Master Planurile regionale privind infrastructura de apa/apa uzata si se vor corela cu acestea utilizand criteriile de selectie din prima etapa a proiectului. De asemenea se va face analiza cu unitatile administrativ teritoriale precum si cu Ministerul Mediului si Padurilor.

Etapa a II-a a Proiectului se estimeaza a fi implementata in perioada 2010 – 2014.

Valoare totala: 232,9 milioane Euro, din care:


Valoarea totala a etapei a doua a Proiectului se majoreaza cu valoarea taxelor si impozitelor aferente acesteia, datorate si platibile pe teritoriul Romaniei.

In vederea selectarii localitatilor care vor beneficia de investitii in etapa a II-a a Proiectului, astfel incat procesul de selectie sa fie in concordanta cu cel agreat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, se vor intreprinde urmatoarele actiuni:


Dupa intocmirea listelor de subproiecte la nivel de judet, se va intocmi lista cu subproiecte la nivel de proiect care se va conveni cu Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Finantelor Publice. Lista cu propunerile de proiecte si anexele necesare, conform metodologiei agreate de banca in prima etapa, se transmit in draft la BDCE pentru analiza. Dupa analiza acestora de BDCE se va transmite solicitarea oficiala MEF-MDRT-MAE de incepere a negocierii, solicitare care se aproba in bordul BDCE. Dupa aprobarea in bordul BDCE a inceperii negocierii se trece la negocierea acordului de imprumut. Dupa negociere acordului de imprumut urmeaza aprobarea raportului de negociere de BDCE si Guvernul Romaniei si ratificarea acestuia prin lege.

Persoane de contact:

Nume: CONSTANTA PANA, Director U.C.P.
Telefon: 0372 114 513
E-mail: constanta.pana@mdrt.ro

(actualizat: 06-07-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1093