Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de constructii de locuinte de necesitate derulat prin CNI


PROGRAMUL DE CONSTRUCTII DE LOCUINTE DE NECESITATE

Cadru legislativ:


Scop
: Reducerea riscului seismic la clãdirile de locuit multietajate din municipiul Bucuresti care prezintã pericol public, prin asigurarea unor conditii de cazare a persoanelor evacuate din locuintele care urmeazã a fi consolidate.

Obiectiv: În cadrul acestui program se urmãreste finalizarea lucrãrilor la douã obiective de investitii, blocurile nr. 107 si nr. 108 din Piata Natiunilor Unite (Gemeni - 107 si 108, respectiv la un numãr de 128 apartamente).

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „CNI” SA.

Beneficiari: Statul român, prin Autoritatea Publicã Localã, populatia.

Surse de finantare: Surse de finantare conform Legii bugetului de stat pe anul 2007, nr 486/2006.

Duratã si etape de derulare: Lucrarile au fost finalizate.

Persoana de contact:
Alexandru Monica, Consilier
e-mail: monica.alexandru@mdrl.ro

(actualizat: 07-10-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1096