Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de finalizare a blocurilor de locuinte incepute inainte de anul 1989, conform OG nr.19/1994

PROGRAMUL DE FINALIZARE A BLOCURILOR DE LOCUINTE INCEPUTE INAINTE DE ANUL 1989, CONFORM OG NR.19/1994
Cadru legislativ:


Scop
: Finalizarea constructiilor de locuinte proprietate personalã aflate în diverse stadii de executie, începute din fonduri de stat si pentru care nu mai existau surse de finantare.

Obiectiv: Finalizarea constructiilor de locuinte aflate în diferite stadii de executie, rãmase nefinalizate de dinainte de anul 1990.

Prezentarea programului: Demararea programului  s-a fãcut în anul 1993, ca efect al prevederilor HG nr.391/1993. Repartizarea locuintelor se face de cãtre autoritãtile administratiei publice locale: consilii locale, primãrii, iar finalizarea constructiilor se realizeazã functie de stadiile fizice de executie. Consiliile locale/primãriile sau administratorii delegati ai acestora, în rãspunderea cãrora a fost datã derularea investitiilor, încheie precontracte si contracte cu solicitantii de locuinte. Solicitantii de locuinte sunt selectionati de comisii sociale, în ordinea primirii cererilor si în baza unor criterii care tin seama de situatia locativã si economicã a acestora, numai din rândul unor categorii sociale dezavantajate prevãzute de O.G. nr. 19/1994.

Etape de derulare: 


Autoritatea de implementare
: Consilii judetene si locale, împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului - în calitate de ordonator principal de credite.

Beneficiari: Categorii sociale dezavantajate prevãzute de O.G. nr. 19/1994, în special tinerii cãsãtoriti cu vârsta de pânã la 35 de ani.
 
Surse de finantare: Surse ale bugetului de stat, surse ale bugetelor locale si surse ale beneficiarilor de locuinte.

Alimentarea conturilor speciale la nivel de judet din sume provenite din vânzarea spatiilor cu altã destinatie aflate în blocurile de locuinte care fac obiectul programului, din avansurile achitate de beneficiarii de locuinte (minim 10% din valoarea locuintei), din rate si dobânzi sau sume depuse de beneficiarii de locuinte pentru achitarea costului integral al acestora. Alimentarea conturilor speciale la nivel de judet din sume alocate anual de la bugetul de stat pentru asigurarea finantãrii la nivelul necesarului fundamentat de consiliile locale, prin consiliile judetene.

Caracteristicã principalã:  Sumele rezultate din vânzarea locuintelor nu se returneazã la bugetul de stat, ci se retin la bugetele locale, cu destinatie numai pentru constructia de locuinte, redistribuirea acestora efectuându-se functie de necesitãti, între consiliile  judetene si cele locale.

Valoare program: Pentru fiecare an, fondurile de la bugetul de stat cu aceastã destinatie se aprobã prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului.

Duratã: În functie de fondurile alocate de la bugetul de stat, se preconizeazã finalizarea programului în anul 2011.

Persoana de contact:
Constantinescu Mihaela, Sef serviciu
e-mail: mihaela.constantinescu@mdrtro

(actualizat: 20-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1098