Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de constructii de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate


PROGRAMUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE SOCIALE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI
Cadru legislativ:


Scop:
Crearea unui fond de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari în acele unitãti administrativ-teritoriale în care s-au înregistrat peste 10 cereri formulate de persoane îndreptãtite.

Caracteristici de derulare a programului:


Etape de derulare: 
Desfãsurarea procesului investitional pentru constructia de locuinte sociale intrã în sarcina autoritãtilor administratiei publice locale, cu finantare din bugetele proprii. Fondurile aprobate de la bugetul de stat prin acest program se alocã prin transferuri, în completarea fondurilor alocate din bugetele locale. În scopul asigurãrii fondurilor necesare pentru finantarea executãrii constructiilor de locuinte sociale destinate închirierii persoanelor evacuate din locuintele retrocedate în naturã fostilor proprietari, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente fiecãrei constructii,  pe surse de finantare, inclusiv sumele necesare în completare de la bugetul de stat. 

Etapele de derulare a programului sunt:


Autoritatea de implementare:
Consiliile locale.

Beneficiari: Primãriile.

Surse de finantare: Bugetul local si, în completare, bugetul de stat.

Persoana de contact:
Constantinescu Mihaela, Sef serviciu
E-mail: mihaela.constantinescu@mdrt.ro

(actualizat: 22-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1100