Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de constructii de locuinte sociale conform Legii nr. 114/1996PROGRAMUL DE CONSTRUCTII DE LOCUINTE SOCIALE

 

 

1. Prezentare program
Scopul acestui program este construirea de locuinte sociale – locuinte cu chirie subventionatã, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevãzute de lege, cãrora nivelul de existentã nu le permite accesul la o locuintã în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei. Obiectivul ce se doreste a fi atins  este asigurarea unor conditii de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate. Promovarea investitiilor de locuinte sociale reprezintã sarcina autoritãtilor publice locale.

Sursele de finatare ale acestui program provin de la bugetele locale si din bugetul de stat. Desfãsurarea procesului investitional pentru constructia de locuinte sociale intrã în sarcina autoritãtilor administratiei publice locale, cu finantare din bugetele proprii. Statul sprijinã financiar constructia de astfel de locuinte, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea fondurilor din bugetele locale, prin intermediul bugetului Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, la solicitarea fundamentatã a consiliilor locale. Programul de finantare a constructiilor de locuinte sociale este un program multianual, care se deruleazã din anul 1997. Pentru fiecare an, fondurile de la bugetul de stat cu aceastã destinatie se aprobã prin legea bugetului de stat pe anul respectiv. 

2. Conditii specifice
Caracteristici ale programului


3. Aria eligibilã
Acest program se adreseazã primãriilor. 

4. Etape în depunerea proiectelor
Etapele de derulare a programului sunt:


5. Autoritãti implicate si rolul acestora
Autoritãtile implicate în derularea acestui program sunt Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului, alãturi de Consiliile locale.

6. Cadrul legislativ


7. Contacte

(actualizat: 20-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1101