Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personal„, conform OUG nr. 51/2006

PROGRAMUL NATIONAL DE SPRIJINIRE A CONSTRUIRII DE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALÃ, CONFORM OUG NR. 51/2006

 

Cadru legislativ:


Scop
: Dezvoltarea constructiei de locuinte, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat si crearea unui sistem de subventionare a costurilor de constructie a locuintelor, în vederea mentinerii unui raport rezonabil între acesta si veniturile populatiei.

Obiective: Dezvoltarea constructiei de locuinte, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat si crearea unui sistem de subventionare a costurilor de constructie a locuintelor, în vederea mentinerii unui raport rezonabil între acesta  si veniturile populatiei.

Prezentare program: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului deruleazã "Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personalã", prin acordarea de subventii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuintei construite, dar nu mai mult de 15.000 euro. Cererile de subventie sunt adresate consiliilor locale de cãtre solicitanti din raza administrativ-teritorialã în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte. Pentru determinarea cuantumului de subventie, consiliile locale au în vedere valoarea locuintei, stabilitã prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al constructiei. Propunerile anuale de subventii stabilite de cãtre autoritãtile publice locale se transmit Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului, în vederea  fundamentãrii proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele beneficiarilor de subventie. Sumele reprezentând subventiile se alocã de la bugetul de stat, prin  bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului, la solicitarea fundamentatã a consiliilor locale.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului.

Beneficiari: Persoanele fizice cu vârsta de pâna la 35 de ani interesate de construirea unei locuinte proprietate personala, care au încheiat un contract de construire a unei locuinte prin credit ipotecar cu agenti economici specializati în constructia de locuinte si/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare

Surse de finantare: Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

Persoana de contact:
Zamfiroiu Florin, Consilier
e-mail: florin.zamfiroiu@mdrt.ro

(actualizat: 22-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1103