Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul privind asigurarea primelor de stat pentru economisirea si creditarea în sistem colectiv


PROGRAMUL PRIVIND ASIGURAREA PRIMELOR DE STAT PENTRU ECONOMISIREA SI CREDITAREA ÎN SISTEM COLECTIV
Cadru legislativ:


Scop:
Sprijinirea dezvoltãrii sistemului de finantare a locuintelor, prin intermediul bãncilor de economisire si creditare în sistem colectiv.  

Obiectiv: Crearea a noi mecanisme de finantare a sectorului imobiliar.

Prezentarea programului: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului deruleazã Programul de economisire si creditare în sistem colectiv, prin intermediul  celor douã case de economii pentru domeniul locativ - Raiffeisen Banca pentru Locuinte si B.C.R. Banca pentru Locuinte. La începutul fiecãrui an, cele douã case de economii pentru domeniul locativ transmit Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului solictarea de prima de stat pentru beneficiarii care au încheiat contracte de economisire creditare în anul precedent. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului verificã solicitãrile anuale transmise de cele douã case de economii pentru domeniul locativ, elaboreazã notele de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare în vederea decontãrii si urmãreste aprobarea notelor de fundamentare si a încadrãrilor plãtilor în bugetul aprobat cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului.

Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului.

Beneficiari: Persoanele fizice cu cetãtenia românã si cu domiciliul stabil în România, care încheie un contract de economisire creditare cu una dintre cele douã case de economii.

Surse de finantare: Conform Legii bugetului de stat anual.

Persoana de contact:
Zamfiroiu Florin, Consilier
e-mail: florin.zamfiroiu@mdrt.ro

(actualizat: 22-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1104