Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

21 aprilie 2008 - Întâlnire de lucru între dl. Anastasios Bougas, responsabil pentru România al DG Regio – Comisia Europeană si reprezentanti din Cluj ai autoritătilor locale, mediului de afaceri si societătii civileAnna Horvath, secretar de stat în Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor si Anastasios Bougas, responsabil pentru România al DG Regio – Comisia Europeanã s-au întâlnit astãzi, 21 aprilie 2008 la Cluj, pentru a discuta aspecte legate de modul de implementare a Programului Operational Regional.

Totodatã, la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest a avut loc o sedintã la care au participat dl Claudiu Cosier, director al ADR Nord-Vest, dna. Fekete Emõke consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru, reprezentanti ai Autoritãtii de Management a Programului Operational Regional, membrii ai societãtii civile si reprezentanti ai posibililor beneficiari ai POR. Aceastã întâlnire a precedat sedinta Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional, care va avea loc marti, 22 martie la Cluj, prima sedintã desfãsuratã în afara Bucurestiului.
 
„În acest moment oportunitãtile de finantare din fondurile structurale sunt cunoscute dar am considerat binevenitã aceastã sedintã, deoarece este important ca potentialii beneficiari sã poatã adresa întrebãri direct reprezentantilor Comisiei Europene si celor care gestioneazã Programul Operational Regional” a declarat doamna Anna Horvath.
 
„Am venit la aceastã întrunire deoarece vreau sã aud propuneri si sugestii din partea beneficiarilor, pentru a perfectiona programul si a face lucrurile cât mai bine. Fiind vorba de bani publici, trebuie sã acordãm o atentie specialã administrãrii si cheltuirii acestor bani” a declarat domnul Anastasios Bougas.
 
Directorul Agentiei de Dezvoltare Nord-Vest, Claudiu Cosier s-a arãtat multumit de faptul cã, prin aceste întâlniri, responsabilii  din Comisia Europeanã pot sã înteleagã cum este perceput Programul Operational Regional de cãtre beneficiari si care sunt provocãrile cu care acestia se confruntã.
 

Într-o actiune premergãtoare celebrãrii Zilei Pãmântului (22 aprilie 2008) si cu ocazia înfiintãrii primului centru de informare din reteaua europeanã Europe Direct, dl. Anastasios Bougas si dna. Anna Horvath au plantat în Parcul I.L Caragiale din Cluj, doi tei. Copacii au fost oferiti de Reprezentanta Comisiei Europene si simbolizeazã initiativa comunã a Comisiei Europene si ADR Nord-Vest de a oferi „o sansã tuturor solicitantilor de informatie europeanã”

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1283