Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul PHARE CES 1998Phare1998

Fondul MARR - componenta de finantare pentru IMM

Fondul MARR, in valoare de 3,7 Meuro, este o linie de finantare alocata prin Programul Phare de catre Comisia Europeana si co-finantata de Banca Comerciala Romana (BCR). Guvernul Romaniei urmareste implementarea proiectului, dar nu participa direct la administrarea programului si de aceea solicitantii trebuie sa se adreseze direct la sucursalele BCR din judetele Gorj si Hunedoara.

Cererile de Finantare pot fi depuse in orice moment si sunt inregistrate in baza principiului "primul venit, primul servit". BCR analizeaza cererile de finantare impreuna cu un Reprezentant al Programului Phare care va avea, in principiu, cel putin o intalnire cu fiecare solicitant.

Valoarea totala maxima a creditului si componentei nerambursabile este de:


Contributia proprie trebuie sa fie de minim 15% din valoarea totala a investitiei, din care minimum 50% in numerar.

Societatile eligibile trebuie sa aiba maximum 249 angajati, sa nu aiba printre asociati/actionari, societati cu mai mult de 249 angajati, ce detin mai mult de 25% din capitalul social; cel putin 51% din capitalul social sa fie detinut de actionari/asociati (persoane fizice sau juridice private) romani sau din tarile Uniunii Europene si/sau tari beneficiare Phare; sunt eligibile societatile mixte cu cel putin 20% capital romanesc; sa fie inregistrate in judetul Gorj si/sau judetul Hunedoara si/sau proiectul propus spre finantare sa fie implementat in judetul Gorj si/sau judetul Hunedoara; sa nu aiba inregistrate pierderi in ultimul an fiscal; sa nu aiba datorii restante la bugetul statului, si/sau la alte banci si/sau la creditori.

Societatile pot apartine oricarui sector de activitate. Ce este relevant pentru eligibilitate este sectorul in care urmeaza sa se implementeze proiectul propus spre finantare.

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=237