Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Date de contactPunctul Central National EUKN România
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului
Directia Generalã Dezvoltare Teritorialã

Adina RUSU - manager stiintific EUKN
Consilier evaluare - examinare
Serviciul Strategie si Cooperare Teritorialã
Directia Generalã Dezvoltare Teritorialã/ MDRT
Tel:  + 40 372 114 577 
Fax: + 40 372 114 587
Mobile: + 40 755 030 278
E-mail: adina.rusu@mdrt.ro

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=4329