Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Strategia de dezvoltare teritorială a RomânieiMinisterul Dezvoltării Regionale si Locuintei este preocupat de elaborarea unui document strategic national privind dezvoltarea teritorială durabilă si integrată pe termen mediu si lung a României. Strategia de dezvoltare teritorială a României urmează să fie elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, sub coordonarea Primului-ministru, si se va aproba prin lege, termenul prevăzut pentru finalizare fiind sfârsitul anului 2010.

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României trebuie însotită de un proces de reformă în planificarea teritorială, care să includă actualizarea cadrului legislativ, dezvoltarea capacitătii institutionale si profesionale în domeniul planificării, dezvoltarea parteneriatelor teritoriale, inter-institutionale si inter-sectoriale pentru sprijinirea proiectelor prioritate, asigurarea instrumentelor de implementare a reformei, precum si constientizarea de către toti actorii interesati, inclusiv de către publicul larg, a rolului si importantei planificării teritoriale.

Pentru pregătirea Strategiei de dezvoltare teritorială a României a fost necesară o fază de analiză strategică si de diagnostic, în urma căreia a fost elaborat Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030). Documentul, care urmează a fi folosit la fundamentarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,  este disponibil pentru descărcare aici: CSDTR 2030

CSDTR 2030 propune liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, natională, prin integrarea relatiilor relevante la nivel transfrontalier si transnational, corelând conceptele de coeziune si competitivitate la  nivelul teritoriului.

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=4330